Wskazania do opracowania syntezy parafialnej i dekanalnej oraz przeprowadzenia parafialnego spotkania presynodalnego

>>>do pobrania

Drodzy Księża Proboszczowie i Członkowie Parafialnych Zespołów Synodalnych,

Zbliżamy się do etapu kończącego diecezjalny poziom konsultacji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

W Archidiecezji Warszawskiej do 3 kwietnia 2022 r. będziecie przekazywać do Księży Dziekanów 3-stronicowe syntezy z parafialnych spotkań synodalnych. Następnie syntezy dekanalne posłużą nam do sporządzenia 10-stronicowej syntezy diecezjalnej. Przesyłamy sugestie i propozycje do opracowania syntezy parafialnej i dekanalnej.

Czym jest synteza synodalna?

Synteza jest równie ważna jak sam proces konsultacji synodalnych. To zebranie i wydobycie doświadczeń, przemyśleń oraz wypowiedzi, które wybrzmiały podczas konsultacji. Synteza jest również drogą duchową wspólnoty, która pochyla się nad tym, co Duch Święty wypowiedział przez jej członków.

Struktura syntezy synodalnej w parafii i dekanacie

Proponujemy, aby synteza składała się z przedstawienia tematów, które zawarte są w Vademecum Synodu. Zgodnie z Vademecum nie trzeba uwzględniać wszystkich zagadnień, jeśli nie wybrzmiały one na spotkaniach synodalnych.

1. Towarzysze podróży

2. Słuchanie

3. Zabieranie głosu

4. Celebrowanie

5. Dzielenie się odpowiedzialnością za naszą wspólną misję

6. Dialog w Kościele i społeczeństwie

7. Ekumenizm

8. Władza i uczestnictwo

9. Rozeznawanie i podejmowanie decyzji

10. Formowanie się do synodalności

Odpowiedź na każde pytanie powinna składać się z dwóch elementów:

  • przykładu, wypowiedzi, historii wziętych z doświadczenia spotkań synodalnych
  • komentarza, który wyjaśnia znaczenie przykładu, ukazując go w różnych kontekstach.

Nie jest ważne, aby synteza zawierała w sposób systematyczny wyjaśnienia zebranych treści, ale by odsłaniała i ukazywała doświadczenie człowieka w Kościele i społeczeństwie.

Księży Dziekanów prosimy o przesłanie 4-stronicowej syntezy dekanalnej do 17 kwietnia 2022 r. do sekretariatu synodu archidiecezji warszawskiej na adres e-mail: sekretariat.synodu@archwwa.pl

Wskazania do przeprowadzenia parafialnego spotkania presynodalnego

Vademecum Synodu wskazuje, że w każdym kościele lokalnym na zakończenie diecezjalnego etapu synodu powinno odbyć się diecezjalne zebranie presynodalne. Jego celem jest „zwieńczenie diecezjalnej fazy konsultacji synodalnych z Ludem Bożym oraz celebracja i refleksja nad wyłaniającą się rzeczywistością i doświadczeniem drogi wspólnego podążania po synodalnej ścieżce”. W naszej archidiecezji takie spotkanie odbędzie się w 24 czerwca 2022 r. w Archikatedrze Warszawskiej. Wtedy też publicznie zostanie zaprezentowana synteza diecezjalna.

Proponujemy, aby spotkanie presynodalne odbyło się również w każdej parafii, np. w niedzielę 3 kwietnia 2022 r. lub w inną niedzielę okresu wielkanocnego. Spotkanie to będzie okazją do wspólnej modlitwy i refleksji nad doświadczeniem procesu synodalnego w parafii oraz przedstawieniem syntezy parafialnej.

Propozycja przebiegu spotkania presynodalnego w parafii:

Pierwsza część to Msza św. Najlepiej, żeby to była suma, odprawiana przez ks. Proboszcza. Osoba kontaktowa wraz z zespołem synodalnym parafii przygotowuje wstęp do Mszy św. i do czytań oraz modlitwę wiernych. Podczas wstępu do Mszy św. osoba kontaktowa może powiedzieć o doświadczeniu pracy synodalnej w parafii. Natomiast podczas homilii ks. Proboszcz przedstawi syntezę parafialną, uwypuklając główne tematy, które pojawiły się podczas prac synodalnych.

Druga część to spotkanie konsultacyjne, które może się odbyć bezpośrednio po Mszy św. lub w innym dniu. Podczas spotkania osoba kontaktowa przedstawi syntezę parafialną i poprowadzi rozmowę na temat dokumentu.

Dziękujemy za Waszą pracę oraz ogromne zaangażowanie w proces synodalny na poziomie parafii oraz diecezji. Sporządzenie syntezy nie kończy spotkań i inicjatyw, które zrodziły się podczas prac synodalnych. Wręcz przeciwnie, przed nami etap rozeznawania, co Duch Święty w nas poruszył oraz gdzie i jak należy skierować nasze działania, aby owocnie głosić Dobrą Nowinę człowiekowi we współczesnym świecie.

 

Biskup Piotr Jarecki

ks. Matteo Campagnaro

Beata Chojnacka

Piotr Szular