“Jak pokonać bierność w Kościele: ku zaangażowaniu”. 4 spotkanie synodalne w tle pomocy uchodźcom z Ukrainy

W Domu Arcybiskupów Warszawskich, we wtorek 15 marca, odbyło się 4 diecezjalne spotkanie synodalne. „Kiedy rozpoczynaliśmy synodalne konsultacje na poziomie diecezjalnym nawet nie przypuszczaliśmy, że ten temat będziemy realizowali w dniach, kiedy wszyscy jesteśmy tak bardzo zaangażowani w pomoc udzielaną narodowi ukraińskiemu” – stwierdziła Beata Chojnacka we wprowadzeniu do liturgii słowa.

Podobnie jak poprzednie spotkania, diecezjalne konsultacje synodalne rozpoczęły się śpiewem hymnu “O Stworzycielu Duchu przyjdź” i modlitwą za synod a następnie słuchaniem słowa Bożego.

– Czytania z Pisma świętego zawierały wskazówki jak angażować się w Kościele i społeczeństwie, aby to działanie było dla dobra wspólnego i przyniosło oczekiwane rezultaty. Zaangażowanie charakteryzuje duch służby, współpracy oraz świadomość kontekstu środowiska w jakim przychodzi nam działać – podkreśliła Chojnacka, będąca w Archidiecezji Warszawskiej tzw. osobą kontaktową synodu.

Bp Piotr Jarecki, który przewodniczył spotkaniu, w homilii odniósł się do różnego rodzaju konfliktów w Kościele. Zwrócił uwagę na troskę o to, by różnice zdań nie niweczyły dzieła ewangelizacji. Podkreślił, że rozwiązywanie problemów powinno odbywać się wspólnotowo. – Synodalnie, z otwarciem się na Ducha Świętego – podkreślił biskup.

W homilii poruszył także temat “uaktywnienia ochrzczonych”, zarówno świeckich jak i duchownych. Mówił, że “różna może być aktywność: właściwa i niewłaściwa”. Zdaniem bp. Jareckiego niewłaściwa jest wtedy, gdy aktywny świecki zaczyna naśladować księży, mamy wtedy do czynienia z klerykalizowaniem świeckich. I odwrotnie, gdy ksiądz staje się ekspertem np. w budownictwie czy ekonomii bardziej niż w sprawach duchowych – wówczas zeświecczenie kapłanów. -Musimy pamiętać, żeby nie zamieniać tych ról – apelował bp Jarecki.

Biskup zaznaczył też, że świeccy nie mogą ograniczać swej aktywności i zaangażowania tylko do wnętrza Kościoła. Świeccy powinni być aktywni w społeczeństwie. Zachęcał do modlitwy nie tylko o powołania kapłańskie, ale także o “dojrzałe powołania świeckich”, aby ich formacja duchowa prowadziła do zaangażowania w świecie, do którego są posłani.

Ważną częścią konsultacji synodalnych jest wymiana doświadczeń w mniejszych grupach. Również i tym razem, po liturgii słowa, uczestnicy spotkania diecezjalnego mieli okazję wzajemnie się słuchać. Rozmawiali m.in. o tym jak sprawowana jest władza w Kościele lokalnym, o odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, funkcjonowaniu rad duszpasterskich i ekonomicznych.

W relacjach z grup na forum ogólnym pojawiły się głosy pozytywne, że w wielu dużych parafiach głos świeckich jest słuchany, choć czasem brakuje kolegialności. Na ogół funkcjonują rady parafialne. Choć były też głosy, że niezbyt często jest „równorzędne partnerstwo” czy „uwzględnianie kobiecej perspektywy” albo że „jest władza, nie ma zarządzania”. W jednej z grup apelowano, by nie marnować talentów osób, które „nie wpisują się w standardy czy schematy funkcjonujące w parafii”.

Uczestnicy spotkań w grupach zwrócili uwagę, iż  potrzeba księży, którzy byliby przewodnikami w wierze, ekspertami od duchowości, gotowymi zaangażować się na 100 procent. Wspomnieli też, że do zadań i odpowiedzialności się dorasta i wychowuje, a to dotyczy zarówno księży jak i świeckich. Ważne by „zejść z piedestału”, bo trzeba się spotkać – mówili.

W relacjach z grup przewijały się też odniesienia do obecnej sytuacji pomagania uchodźcom z Ukrainy. – Może ta sytuacja pomoże nam zobaczyć swoją sprawczość – mówili świeccy.

Już nie będzie tak, jak było – zwrócił uwagę jeden z księży relacjonujący pracę swojej grupy. Uczestnicy jego grupy mówili m.in. o tym, że rolą kapłana jest zapraszanie świeckich do współpracy, inspirowanie, stwarzanie przestrzeni do tego, by szukać nowych form głoszenia Ewangelii. Ważna jest prostota, autentyczność zarówno kapłana jak i członków wspólnoty parafialnej, by odpowiadać na nowe wyzwania.

Następne spotkanie synodalne na poziomie diecezjalnym odbędzie się 19 kwietnia w Domu Arcybiskupów Warszawskich o godz. 18.00. Jego tematem będzie „Synodalność metodą Kościoła misyjnego”.

awo/archwwa.pl