“Nowy początek”. Uroczysta Msza św. na zakończenie fazy diecezjalnej synodu

Dokument synodalny wypracowany w Archidiecezji Warszawskiej będzie inspiracją dla duszpasterstwa w parafiach. Przedstawiciele wszystkich dekanatów odebrali go w piątek wieczorem z rąk kard. Kazimierza Nycza podczas uroczystej Mszy świętej wieńczącej etap diecezjalny synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”.

Kard. Kazimierz Nycz dziękując za zaangażowanie w konsultacje synodalne przyznał, że „w naszej archidiecezji podeszliśmy do pracy synodalnej bardzo poważnie i przyłożyliśmy się do niej zarówno na poziomie archidiecezji, dekanatów jak i parafii”. – Powstały dokument  nie jest najważniejszy, bo najważniejsze jest to, że rozmawialiśmy o tych tematach, jakie syntetycznie zebrano na jego 10 stronach

Metropolita warszawski podkreślił, że opracowanie będzie istotne nie tylko dla przyszłorocznego synodu biskupów, ale przede wszystkim dla duszpasterstwa w Archidiecezji Warszawskiej i dlatego trafia do dekanatów i parafii, aby było użytecznym narzędziem.

– Wiemy jakie są wyzwania i jakie są bolączki czy słabości Kościoła warszawskiego na poziomie parafii i diecezji, nad którymi trzeba pracować. Nie chodzi o to, by powoływać nowe struktury, ale uruchomić te które już są, żeby naprawdę stały się synodalne, nie uśpione, istniejące tylko na papierze ale realne. Starajmy się o to wszyscy – zaapelował metropolita warszawski. Zapowiedział, że jesienią mianuje nowych dziekanów, nową radę duszpasterską, kierując się „kluczem doświadczenia synodalnego”.

Bp Piotr Jarecki, delegat metropolity warszawskiego ds. synodu powiedział w homilii  że końcowy etap synodu powinien stać się „nowym początkiem powrotu do źródeł” a styl synodalny powinien być rozwijany. – Takiego Kościoła pragnie Chrystus w trzecim tysiącleciu – dodał. Podkreślił, że „sercem Kościoła” jest właściwe rozumienie synodalności. – Prowadząc konsultacje synodalne byliśmy w sercu Kościoła – mówił.

Zwrócił też uwagę na znaczenie rozeznawania we wspólnocie Kościoła. – Przekonaliśmy się, że rozeznawanie jest procesem. Trzeba wsłuchiwać się w głos każdego człowieka i wspólnoty”. Podkreślił, że w rozeznawaniu chrześcijańskim najważniejszą rolę odgrywa Duch Święty i dlatego – jak podkreślił „nie powinniśmy liczyć tylko na własną wiedzę czy inteligencję gdyż rozeznawanie ma doprowadzić do „jedności w wielości”.

[odstep]

Na tym polega różnica między dynamiką synodalności a dynamiką demokracji. W synodzie większość nie zwycięża mniejszości. Otwartość na Ducha Świętego gwarantuje jedność w wielości. Nie ma zwycięzców i pokonanych. Konieczna jest cierpliwość, pokorne wsłuchiwanie się w to, co Duch mówi i kroczenie drogą nawrócenia.

[odstep]

Biskup zasygnalizował także najważniejsze problemy duszpasterskie w Archidiecezji Warszawskiej, o których rozmawiali uczestnicy synodu. – Potrzeba poprawy relacji między duchownymi a świeckimi, tworzenia nowych przestrzeni słuchania siebie, ale też wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego. Potrzeba większej otwartości – wskazywał.

[odstep]

Ten końcowy etap diecezjalnej fazy synodu Kościoła Powszechnego ma szczególną cechę. Powinien on stać się nowym początkiem, początkiem powrotu do źródeł, początkiem budowania Kościoła wspólnoty – komunii, Kościoła aktywnych i odpowiedzialnych wszystkich jego członków, Kościoła nie wykluczającego nikogo, ale głoszącego Dobrą Nowinę o Zbawieniu w Jezusie Chrystusie każdemu bez wyjątku człowiekowi, Kościoła promującego jedność człowieka z Bogiem i ludzi między sobą, gdyż jest On „jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (KK, n. 1).

[odstep]

Przez kilka miesięcy fazy diecezjalnej najwięcej działo się w parafiach i różnych wspólnotach. Zespoły synodalne powstały w każdej parafii i liczyły od kilku do kilkudziesięciu osób. W Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się ponadto 6 spotkań na poziomie diecezjalnym.

[odstep]

Synteza diecezjalna

Dokument, który 24 czerwca wręczono przedstawicielom dekanatów jest syntezą konsultacji prowadzonej w Archidiecezji Warszawskiej od jesieni ubiegłego roku. Po raz pierwszy w historii papież zwołał synod biskupów, którego pierwszym etapem są szerokie konsultacje przeprowadzone wśród całego Ludu Bożego, najpierw na poziomie diecezji. Każda diecezja na świecie przygotowuje podobną syntezę, która pod koniec czerwca złoży do odpowiedniego episkopatu. Archidiecezja Warszawska zrobiła to już w czwartek 23 czerwca. Podczas wakacji powstanie ogólnopolska synteza, która w połowie sierpnia trafi do Rzymu, do sekretariatu generalnego synodu biskupów. Podobne syntezy stworzą wszystkie episkopaty na całym świecie.

Synteza diecezjalna Archidiecezji Warszawskiej powstała w oparciu o relacje z konsultacji na poziomie diecezjalnym i parafialnym oraz różnych środowisk – chodzi o sześć spotkań ogólnodiecezjalnych i niezliczoną liczbę konsultacji w każdej z parafii diecezji. Rezultat tych prac i rozeznania, podpisany przez metropolitę warszawskiego, trafi nie tylko do Episkopatu Polski, ale również do wszystkich parafii Archidiecezji. – Synod zwołany przez papieża Franciszka zakończy swoje prace jesienią przyszłego roku, ale syntezy diecezjalne już teraz mogą stać się podstawą do wprowadzenia synodalnego stylu w naszej diecezji – tłumaczy ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik archidiecezji warszawskiej.

Dokument liczy 10 stron i powstał zgodnie z metodologią opracowaną przez sekretariat generalny synodu biskupów w Rzymie. W Archidiecezji konsultacje toczyły się wokół dziesięciu pytań synodalnych i to one stanowią też strukturę syntezy diecezjalnej. Dokument zawiera odpowiedzi na te pytania.

Według wcześniejszych zapowiedzi, we wrześniu ma zostać opublikowane pierwsze Instrumentum laboris. Do marca 2023 potrwa faza kontynentalna synodu biskupów, po której – w czerwcu 2023 zostanie zredagowane drugie Instrumentum laboris. W październiku 2023 odbędzie się w Rzymie XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów.