Drodzy Przyjaciele aktywni w Synodzie!

Siły zła udaremniły nam spotkanie „on line” poświęcone jednoczącej łasce płynącej z sakramentu Chrztu św. Nie zniechęciły nas jednak. Przeciwnie! Utwierdziły nas w przekonaniu, że powinniśmy tę łaskę w sobie ustawicznie ożywiać, otwierać się na jej zbawcze działanie.

Zapraszam na spotkanie poświęcone tej tematyce do Domu Arcybiskupów Warszawskich dnia 15 lutego br., godz. 18.00. Przeżyjemy wspólnotę modlitwy i refleksji, inspirowanych łaską chrzcielną.

Biskup Piotr Jarecki