„Chrzest wyraża naszą najgłębszą tożsamość”. Trzecie diecezjalne spotkanie synodalne

– Jesteście przedstawicielami różnych środowisk naszej archidiecezji, z różnymi poglądami na życie, ale wszystkich nas łączy miłość do Kościoła – powiedział ks. Matteo Campagnaro zwracając się do zebranych 15 lutego w Domu Arcybiskupów Warszawskich na trzecim, diecezjalnym spotkaniu konsultacyjnym w ramach synodu. „Zależy nam na Kościele i dlatego chcemy rozmawiać – dodał.

Spotkanie konsultacyjne na temat „Chrzest źródłem jedności chrześcijan” rozpoczęło się śpiewem hymnu do Ducha Świętego i zaleconą przez papieża modlitwą za synod “Adsumus Sancte Spiritus”. Potem miała miejsce liturgia słowa wraz z homilią ks. Campagnaro, który nawiązując do tematyki trzeciego spotkania podkreślił, że chrzest jest fundamentem naszego uczestnictwa w Kościele i misji.

– Wielu z was doświadczyło już synodalności we wspólnotach, grupach czy stowarzyszeniach, do których należycie. To konkretna wspólnota, która idzie razem drogą wiary i jest znakiem Chrystusa – dodał.

Ks. Campagnaro zwrócił uwagę, iż „zadając sobie pytanie o chrzest – w kontekście synodu – pytamy siebie: kim jesteśmy jako Kościół?” Podkreślił, że aby mówić o Chrystusie współczesnemu człowiekowi musimy być wspólnotą, gdzie każdy jest tak samo ważny. – „Każdy ochrzczony ma te same obowiązki, choć w Kościele są różne funkcje. Ja jestem prezbiterem, wielu z was żyje w rodzinie, siostry zakonne we wspólnocie zakonnej. Są różne funkcje, ale jesteśmy jedną wspólnotą  – zaznaczył.

We wprowadzeniu do dzielenia się w grupach zachęcał, aby w tym kontekście rozmawiać o chrzcie: jak to wygląda w życiu każdego z uczestników, w naszej Archidiecezji i co z tego wynika. Zachęcał też do refleksji nad tym, jak przekazywana jest wiara?

„Dzielenie w grupach rozpoczynajmy od własnego doświadczenia Kościoła, a nie ogólnych opinii.  Jaka jest w nas świadomość chrztu i przekazywania wiary? Jak jest celebrowany sakrament chrztu w naszych parafiach? Jakie relacje ma nasza wspólnota z innymi wyznaniami chrześcijańskimi? Starajmy się porzucić wszelkie uprzedzenia wobec różnych środowisk aby poznać konkretne osoby” – zachęcał.

Przywołując czytanie z Listu św. Piotra przypomniał, że „przez chrzest staliśmy się ludem Bożym”. Dodał też, że papież Franciszek przypomina nam iż, chrzest wyraża naszą najgłębszą tożsamość.

Tym razem uczestnicy konsultacji diecezjalnych rozdzielili się na 8 grup. Przedstawiciele losowo wybranych grup zrelacjonowali potem na forum ogólnym prace swojej grupy. Wiele głosów dotyczyło trudności związanych z wybieraniem rodziców chrzestnych. Zwrócono uwagę, że zbyt często zdarza się, iż rodzice nie wybierają na chrzestnych osób, które  faktycznie będą troszczyły się o wiarę dziecka, ale kierują się w swoim wyborze innymi motywami. Wiele rodzin ma w ogóle trudności ze znalezieniem chrzestnych. Zauważa się więcej takich sytuacji, gdy przy chrzcie jest tylko jeden rodzic chrzestny, bo drugiego nie można było znaleźć. Pojawiły się też głosy, żeby „obudzić na nowo instytucję rodziców chrzestnych”, gdyż potrzebne jest przypomnienie o odpowiedzialności rodziców i chrzestnych za wychowanie dzieci w wierze.

Uczestnicy dzielili się też swoim odkrywaniem znaczenia chrztu świętego i dojrzewaniem nieraz przez lata, by być bardziej świadomym, jakie dary i zobowiązania wynikają z tego sakramentu.

Trzecie spotkanie konsultacyjne zakończyło się modlitwą powszechną, przekazaniem znaku pokoju i błogosławieństwem. Kolejne odbędzie się 15 marca o godz. 18.00 w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

awo/archwwa.pl