Diecezjalne konsultacje: „Od Kościoła klerykalnego do Kościoła synodalnego”. Zaczęliśmy od słuchania

Synod jest szansą, żeby powiedzieć co nas boli, ale też żeby zaangażować się głębiej – mówili uczestnicy konsultacji synodalnych w Archidiecezji Warszawskiej. Wieczorem 23 listopada w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się pierwsze spotkanie na poziomie diecezjalnym zatytułowane “Od Kościoła klerykalnego do Kościoła synodalnego”.

Złożyły się na nie modlitwa w intencji synodu, liturgia słowa pod przewodnictwem bp. Piotra Jareckiego oraz dzielenie się w grupach. – To piękny znak, że zależy wam na Kościele – powiedział ks. Matteo Campagnaro zapraszając uczestników do dzielenia się swoim doświadczeniem Kościoła i synodalności.

Wpierw jednak zebrani modlili się do Ducha Świętego i podczas liturgii słowa wysłuchali fragmentu z Dziejów Apostolskich opisującego Sobór Jerozolimski, w czasie którego jedni od nawróconych pogan domagali się obrzezania, inni zaś podkreślali, iż “łaską jesteśmy zbawieni” i nie należy od nich tego wymagać.

– Różnice zdań są wszechobecne w życiu społeczeństw, są także w życiu Kościoła – skomentował w homilii bp Jarecki. Jego zdaniem, nie powinniśmy udawać, że ich nie ma, ale starać się je rozwiązywać wspólnie. Podkreślił też, za papieżem Franciszkiem, że jedność jest ważniejsza niż podział i konflikt.

Po części liturgicznej rozpoczęły się spotkania w mniejszych grupach. – To piękny znak, że zależy wam na Kościele – stwierdził ks. Matteo Campagnaro zapraszając do dialogu i słuchania. W skład każdej grupy weszli przedstawiciele różnych środowisk – dobrani losowo. Ich wypowiedzi zebrali sekretarze grup. Na tej bazie powstanie podsumowanie pierwszego spotkania konsultacyjnego, które zostanie wykorzystane w przygotowaniu syntezy diecezjalnej.

Punktem wyjścia do dzielenia się w grupach były zaproponowane wcześniej pytania pomocnicze: „Jakie jest twoje doświadczenie Kościoła? W jakich obszarach Kościoła warszawskiego tę synodalność już widać, można jej doświadczyć? Jakie emocje budzi w nas myśl – synodalność, Kościół synodalny? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy w Archidiecezji Warszawskiej wzrastali w naszym ‘podążaniu razem’?”

Na pytania te odpowiadali w grupach m.in. przedstawiciele Rady Duszpasterskiej, Rady Kapłańskiej, ale też Rady Zrzeszeń Katolickich działających na terenie Archidiecezji Warszawskiej. O swoich doświadczeniach mówili przedstawiciele różnych duszpasterstw i parafii. Miłośnicy liturgii trydenckiej jak i liderzy nowej ewangelizacji, “Wiara i Tęcza”, ale też katolicy niezrzeszeni. Mieszkańcy Warszawy, okolicznych miejscowości ale też niewielkich wiosek.

Sekretarze grup relacjonowali, że w ich grupach spotkały się zarówno osoby zaangażowane w parafiach, członkowie wspólnot i ruchów kościelnych, którzy mają dobre doświadczenie synodalności Kościoła, a także “niezrzeszeni”, którzy bywają nieufni, bo jak twierdzą “i tak nic się nie da zrobić”, ale widzą potrzebę odejścia od klerykalizmu w Kościele. Były też osoby, które do tej pory nie doświadczyły synodalności Kościoła, mają za sobą trudne doświadczenia w spotkaniu z Kościołem-instytucją. Kościół dotąd kojarzył im się ze strukturą a nie ze wspólnotą.
Ponadto księża zwrócili uwagę, iż warto zdefiniować klerykalizm i w formacji księży i kleryków “pokazać im to niebezpieczeństwo” zachowań klerykalnych. Przyznali, że mają problem ze słuchaniem świeckich.

Diecezjalne spotkanie synodalne zakończyło się modlitwą powszechną. Zebrani wspólnie odmówili “Ojcze nasz” po czym, przekazali sobie znak pokoju.

Na zakończenie bp Jarecki przywołał słowa papieża Franciszka “iż wolą Chrystusa jest, żeby Kościół trzeciego tysiąclecia był Kościołem synodalnym” i poprosił, aby uczestnicy spotkania rozmawiali o tym ze swoimi proboszczami, a także z rodziną i znajomymi. – Zapraszajcie ich do tego, żebyśmy w imię prawdy o Kościele zaangażowali się w proces synodalny – apelował.

Następne konsultacje synodalne na poziomie diecezjalnym odbędą się 14 grudnia w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Tematem kolejnego spotkania będzie “Synodalność. Od podziałów do komunii”.

Równolegle do diecezjalnych toczą się też prace w parafialnych grupach synodalnych, w różnych ruchach kościelnych, środowiskach. Pierwotnie miały trwać do końca 2021 roku,, ale 29 października etap diecezjalny synodu został wydłużony i potrwa praktycznie do wakacji.