“Bez rozeznania nie ma Kościoła synodalnego”. Szóste diecezjalne spotkanie synodalne

Szóste spotkanie, które odbyło się we wtorek 24 maja, zakończyło etap synodalnych konsultacji na poziomie diecezjalnym • Jego tematem było: „Budowanie Kościoła synodalnego w Archidiecezji Warszawskiej. Rozeznawanie” • „Rozeznawanie jest współdziałaniem między własnym duchem a Duchem Świętym” – mówił w czasie spotkania bp Piotr Jarecki •

Podobnie jak poprzednie spotkania, diecezjalne konsultacje synodalne rozpoczęły się śpiewem hymnu “O Stworzycielu Duchu przyjdź” i modlitwą za synod, którą odmówili wszyscy zebrani w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

“Rozeznawanie to współdziałanie między własnym duchem a Duchem Świętym”

Liturgii słowa przewodniczył bp Piotr Jarecki, który jest delegatem metropolity warszawskiego ds. synodu. W homilii, odnosząc się m.in. do fragmentów Pisma Świętego, wytłumaczył, jak należy rozumieć rozeznanie chrześcijańskie, często – jak przyznał – pomijane w duszpasterstwie.

To temat, który rzadko podejmujemy. W ostatnich latach przywrócił go papież Franciszek, który w adhortacji Amoris Laetitia poświęcił wiele miejsca rozeznawaniu w relacji do życia rodzinnego – podkreślił bp Jarecki. – W czasie spotkania z jezuitami w Krakowie w 2016 roku papież stwierdził: dzisiaj Kościół potrzebuje wzrastać w rozeznawaniu, w zdolności rozeznawania – dodał.

Jak podkreślił, dla chrześcijanina rozeznawanie jest synergią, czyli współdziałaniem między własnym duchem a Duchem Świętym. – Jest procesem, który wymaga interwencji Ducha Świętego, działania łaski – mówił.

Odniósł się do słów św. Jana Klimaka, że “rozeznawanie należy rozumieć jako pewne, czyli stuprocentowe rozumienie woli Boga w każdym czasie, miejscu i okoliczności, która może być obecna tylko w tym, kto ma czyste serce, ciało i słowo”.

Chrześcijańskie rozeznanie wymaga nawrócenia i życia w łasce uświęcającej. I tak właśnie rozumiane rozeznanie powinniśmy stosować w Kościele synodalnym. Bez rozeznania nie ma Kościoła synodalnego, ale rozumiane tylko w odniesieniu do wymiaru ludzkiego, bez łączności z Bogiem także zaprzecza Kościołowi synodalnemu, który w tej sytuacji może się przerodzić w jakąś formę parlamentaryzmu czy demokratyzmu – mówił bp Jarecki.

W drugiej części spotkania, uczestnicy, podzieleni na sześć grup, dzielili się swoimi doświadczeniami, wychodząc od pytań m.in. o to jak możemy wzrastać we wspólnotowym rozeznawaniu duchowym? Jak krzewimy branie udziału w podejmowaniu decyzji w strukturach hierarchicznych?

W relacjach z grup pojawiły się głosy, jak ważne jest rozeznawanie, które prowadzi do diagnozy problemów i podjęcia odpowiednich środków, aby je rozwiązać. Zwrócono uwagę, że świeccy nie zawsze są zaproszeni do rozeznawania, a często istnieją przeszkody między duchownymi i świeckimi, które uniemożliwiają to rozeznawanie. – Pojawiły się też pozytywne głosy dotyczące parafii, gdzie podejmuje się to wspólne rozeznawanie – relacjonowano.

Uczestnicy nawiązali również do pandemii, która sprawiła, że część ludzi “odpłynęła od Kościoła”. – A trzeba, niejako, popłynąć za nimi, ciągle ich szukać, aby synod był kontynuowany, bo inaczej straci się kolejną szansę na rozeznawanie – brzmiał jeden z głosów.

Spotkanie zakończyło się modlitwą powszechną m.in. “o dar prawdziwego dialogu w Kościele i społeczeństwie”, “za nasz udział w misji Kościoła, aby doświadczenie drogi synodalnej pomogło nam wzrastać we współodpowiedzialności za powierzono nam zadania”, o jedność chrześcijan, aby dialog różnych wyznań “promieniował nowym blaskiem na drodze synodalnej”. Uczestnicy spotkania modlili się również o pokój w Ukrainie, “aby miłosierny Bóg miał w opiece tych wszystkich, którzy cierpią z powodu wojny”.

Uroczyste zakończenie diecezjalnego etapu synodu

To ostatnie spotkanie konsultacyjne na poziomie diecezjalnym. Diecezjalny etap synodu zakończy uroczysta Msza Święta w piątek 24 czerwca o godz. 19:00, której w Archikatedrze Warszawskiej będzie przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. – Zapraszam wszystkich proboszczów, osoby kontaktowe z parafii i wszystkie osoby zaangażowane w prace synodalne – mówił na zakończenie bp Jarecki.

Także wtedy zgromadzonym zostanie zaprezentowany dokument synodalny Archidiecezji Warszawskiej, który powstanie na podstawie kilkuset relacji, które przekazały parafie i osoby indywidualne.

kh/archwwa.pl