Plan działania

  • Zakładamy, że w duszpasterstwach młodzieży wybrzmiał już temat synodu. Przygotowana jest ankieta dla młodzieży, do której w pierwszej kolejności zaproszeni są członkowie wspólnot przy parafiach. Liczymy na głos młodych, którzy mają doświadczenie wspólnoty Kościoła i czują się za nią świadomie odpowiedzialni. Jeśli jesteście gotowi na wspólne wypełnienie ankiety – napiszcie do nas: warszawa@ksm.org.pl (w tytule: Ankieta Synod)
  • Zapraszamy aktywnych duszpasterzy oraz członków wspólnot licealnych i akademickich do włączenia się w prace synodalne młodzieży. Prosimy o wydelegowanie dwóch przedstawicieli z każdego ruchu młodzieżowego wraz ze swoim duszpasterzem. Chcemy nawiązać bezpośredni kontakt i zaproponować współpracę. Nie obawiaj się! Nie jest to jednoznaczne z podjęciem jakiegokolwiek zobowiązania do pracy. Osoby te można zgłaszać: warszawa@ksm.org.pl (tytuł: Synod współpraca).
  • Po feriach zimowych Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży prześle
    do katechetów konspekt lekcji religii o synodzie wraz z ankietą, którą każda klasa będzie mogła wypełnić podczas szkolnych zajęć. Chcemy skorzystać z tego, że szkoła jest jedną z przestrzeni życia publicznego, w którym mamy szansę ewangelizować. Skan jednej ankiety z każdej klasy lub jednej ankiety wspólnej dla całej szkoły można wysłać na: warszawa@ksm.org.pl (w tytule: Ankieta Synod).
  • W marcu planujemy wiele akcji medialnych i stacjonarnych, poprzez które pokażemy, że Kościół budują poszczególni ludzie. Idea zakłada dotarcie do młodych ludzi (15-30 lat) poprzez ich rówieśników. Chcemy przeprowadzić sondę uliczną, która będzie zarazem zaproszeniem na otwarte spotkanie synodalne młodego pokolenia. Liczymy na współpracę ze zgłoszonymi duszpasterstwami! W taki sposób podejmiemy preewangelizację rówieśników. Budujmy razem Kościół!
  • Centralnym wydarzeniem będą spotkania otwarte dla młodych z archidiecezji warszawskiej. Pierwsze z nich odbędzie się 27 kwietnia, w godz. 19:00-21:00, w budynku Kurii Metropolitalnej, ul. Miodowa 17/19