Współpraca w sekcjach
Czekamy właśnie na Ciebie!
Jeśli masz pomysł – napisz do Szefa odpowiedniej sekcji. Jeśli nie masz pomysłu, ale chcesz pomóc – napisz do Szefa odpowiedniej sekcji.

Koordynacja całości

ks. Kamil Falkowski,
kkfalkowski@gmail.com,
790542967

Sekcja medialna
Norbert Bińkowski,
norbi.binkowski@gmail.com

Sekcja graficzna
Klaudia Popkowicz,
popkowiczklaudia@gmail.com

Sekcja łączności
Maciej Strzelczyk,
maciekstrzelczyk9@gmail.com

Zgłoszenia ogólne
[pomysły, chęć współpracy, uwagi, komentarze, wnioski]
warszawa@ksm.org.pl

© Copyright 2021 | Archidiecezja Warszawska