Zgodnie z zamysłem papieża Franciszka szerokie konsultacje zostaną przeprowadzone wśród całego Ludu Bożego. W Archidiecezji Warszawskiej kard. Kazimierz Nycz wyznaczył osoby kontaktowe synodu. Ich zadaniem będzie służenie jako łącznicy między parafiami a diecezją w konsultacjach synodalnych. To ks. Matteo Campagnaro, Beata Chojnacka i Piotr Szular

Trzy drogi konsultacji

Przewidziano kilka dróg, jakimi będą przebiegały konsultacje w Archidiecezji Warszawskiej:

⧫ standardową drogą są spotkania grup synodalnych w parafiach. Ważnym ich elementem będzie modlitwa i słuchanie Słowa Bożego, a następnie słuchanie siebie nawzajem i dialog. Te spotkania w parafiach będą odbywały się do V niedzieli Wielkiego Postu czyli 3 kwietnia 2022 roku. Wnioski ze wspólnego rozeznawania na szczeblu parafialnym trafią następnie do dekanatów, a te posłużą do stworzenia dokumentu finalnego.

⧫ Część konsultacji będzie odbywała się od razu na szczeblu diecezjalnym: chodzi o ruchy i stowarzyszenia katolickie, instytucje, zgromadzenia zakonne itp, uczelnie, środowiska naukowe i intelektualne. Wszyscy są zaproszeni i mogą włączyć się prace synodalne. Wystarczy zebrać się i zgłosić wybraną przez siebie osobę kontaktową do sekretariatu synodu. Równocześnie, osoby kontaktowe będą starały się same kierować zaproszenia do wszystkich znanych grup i środowisk. 

⧫ Trzecią drogą konsultacji, wspomagającą zwłaszcza tę drugą, jest ta, która rozpocznie się przez kontakt poprzez stronę synod.mkw.pl. Poprzez formularz kontaktowy dosłownie każdy może zgłosić swój akces w pracach synodalnych – odpowiedzialni za synod w Archidiecezji Warszawskiej będą kontaktowali się z wszystkimi: jedynym warunkiem jest pozostawienie imienia, nazwiska oraz adresu mailowego bądź telefonu wraz – co oczywiste – zgodą na przetwarzanie tych danych osobowych do celów prac synodalnych. 

Formularz pozwala nie tylko na pozostawienie swoich danych kontaktowych – za jego pośrednictwem od razu można przekazać swoją wypowiedź, czyli podzielenie się doświadczeniem i przeżywaniem wiary w Kościele. Warto prześledzić pytania, które przygotował rzymski sekretariat Synodu. Wypowiedź można nagrać w formie video bądź audio, może być również w formie tekstowej.

Co istotne, droga “internetowa” nie zakłada wcale, że na tym zakończy się “słuchanie”. To dopiero pierwszy krok. Każda z osób – zakładają odpowiedzialni za przeprowadzenie synodu w Archidiecezji Warszawskiej – będzie zaproszona na przynajmniej jedno ze spotkań, podczas którego, oprócz modlitwy i słuchania siebie nawzajem, będzie prowadzony proces rozeznawania.

Dalsze kroki

Co dalej z zebranymi wnioskami, świadectwami, wypowiedziami? Zgodnie z założeniami synodu, powstanie z nich diecezjalny dokument końcowy – stanie się tak w każdej diecezji na świecie. Pod koniec czerwca zostaną one przekazane do sekretariatów odpowiednich Episkopatów – w naszym przypadku będzie to oczywiście Episkopat Polski, a stamtąd w formie ogólnopolskiej syntezy trafią w sierpniu 2022 do Rzymu. Do marca 2023 odbędą się synodalne spotkania w ramach kontynentów, a dopiero potem, w październiku 2023 zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów w Rzymie. 

Jednak doświadczenie “podążania razem”, wspólnego słuchania podczas spotkań powinno zaowocować nie tylko przygotowaniem dokumentu finalnego. Archidiecezja Warszawska chce czerpać z tych doświadczeń dla duszpasterstwa.