Klauzula informacyjna

W związku z tym, że przekazane nam dane mogą pozwolić na identyfikację osoby, informujemy, że 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Warszawska Archidiecezja Warszawska, ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, mail: sekretariat@mkw.pl.

2) w Archidiecezji Warszawskiej został ustanowiony inspektor ochrony danych; mail: iod@archwwa.pl.

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i realizacji postanowień XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja” lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda wyrażona podczas przesłania formularza zgłoszeniowego.

5) odbiorcą danych osobowych są podmioty Archidiecezji Warszawskiej, organy nadzorcze i kontrolne, którym podlega Archidiecezja Warszawska zgodnie z prawem kanonicznym i państwowym, osoby trzecie działające w ramach uprawnień Archidiecezji Warszawskiej, adwokaci i inni profesjonalni doradcy.

6) dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb prac na następnych etapach synodu, fazy kontynentalnej i ogólnoświatowej dane zostaną zanonimizowane, aby posługiwać się danymi odpersonalizowanymi i statystycznymi.

7) dane osobowe będą przechowywane przez okres prac synodalnych, po ich zakończeniu przez okres związany z dochodzeniem roszczeń. 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem.

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r .